WANNEER JE EEN SHOOT BIJ ELLES ANNE FOTOGRAFIE BOEKT, GA JE AKKOORD MET DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN.
ALGEMEEN

1. OP DE GEMAAKTE FOTO'S VAN ELLES ANNE FOTOGRAFIE ZITTEN AUTEURSRECHT. ELLES ANNE FOTOGRAFIE BLIJFT TEN ALLE TIJDEN EIGENAAR VAN DE FOTO’S, MITS HIER ANDERE AFSPRAKEN OVER GEMAAKT ZIJN.

2. ELLES ANNE FOTOGRAFIE IS BEKEND MET DE PRIVACY WET EN ZAL GEEN GEGEVENS VAN DE KLANT (ADRES, EMAIL, NAAM EN TELEFOONNUMMER) AAN DERDEN BEKEND MAKEN.

BEWERKING
3. ELLES ANNE FOTOGRAFIE BESTEEDT VEEL AANDACHT AAN DE BEWERKING VAN DE BEELDEN.DAAROM WORDEN GEEN ONBEWERKTE ORIGINELE BEELDEN (RAW) GELEVERD. ELLES ANNE FOTOGRAFIE MAAKT ZELF EEN ZORGVULDIGE SELECTIE UIT DE GESCHOTEN BEELDEN.

4.HET IS NIET TOEGESTAAN OM DE BEELDEN ZELF TE BEWERKEN.

AANSPRAKELIJKHEID
5. ELLES ANNE FOTOGRAFIE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR LICHAMELIJKE EN/OF MATERIËLE SCHADE DIE VEROORZAAKT ZIJN TIJDENS EEN FOTOSHOOT, TENZIJ ER SPRAKE IS VAN GROVE SCHULD OF OPZET AAN DE ZIJDE ELLES ANNE FOTOGRAFIE.

BETALING
5.DE FACTUUR DIENT BETAALD TE WORDEN BINNEN 14 DAGEN NA ONTVANGST EN VOOR ONTVANGST VAN DE FOTO’S.

KLACHTEN
6.MOCHTEN ER KLACHTEN ZIJN, DAN MOET DIT BINNEN 14 DAGEN NA ONTVANGST VAN DE BEELDEN DOOR ELLES ANNE FOTOGRAFIE ZIJN ONTVANGEN. VERVOLGENS WORDT ER IN OVERLEG GEKEKEN NAAR EEN PASSENDE OPLOSSING.

COMMERCIËLE EN ZAKELIJKE DOELEINDEN
7.ALS JE EEN SHOOT BOEKT BIJ ELLES ANNE FOTOGRAFIE GEEFT DE KANT TOESTEMMING DAT DE BEELDEN ONLINE GEBRUIKT MOGEN WORDEN VOOR COMMERCIËLE DOELEINDE, MITS VOOR OF TIJDENS DE SHOOT ANDERS IS AANGEGEVEN DOOR DE KLANT.

8.WANNEER ELLES ANNE FOTOGRAFIE EEN BEELD NAAR EEN ANDER BEDRIJF WIL DOORSTUREN ZAL ER ALTIJD EERST TOESTEMMING WORDEN GEVRAAGD AAN DE KLANT.

9.DE KLANT IS VERPLICHT TOESTEMMING TE VRAGEN AAN ELLES ANNE FOTOGRAFIE WANNEER DE KLANT DE BEELDEN DOOR WILT GEVEN AAN COMMERCIËLE (ONLINE) BEDRIJVEN.

ANNULERING
10.WANNEER DE KLANT BINNEN 2 WEKEN VOOR AFGESPROKEN SHOOT DATUM DE SHOOT ANNULEERT, HEEFT ELLES ANNE FOTOGRAFIE RECHT OP 20% VAN DE OVEREENGEKOMEN VERGOEDING, IN VERBAND MET MISGELOPEN INKOMSTEN.

11.WANNEER HET OP HET MOMENT VAN DE SHOOT SLECHT WEER IS (REGEN, EXTREEM KOUD OF SNEEUWVAL) WORDT DE SHOOT UITERLIJK DE OCHTEND VAN DE SHOOT VERZET, IN OVERLEG WORDT MET ELLES ANNE FOTOGRAFIE EN KLANT, EEN NIEUWE DATUM GEZOCHT.

12.OOK KAN HET GEBEUREN DAT DE SHOOT VERZET MOET WORDEN VANWEGE ZIEKTE. DIT KAN TOT UITERLIJK 5 UUR VOORAF GAANT AAN DE SHOOT TIJDSTIP DOORGEGEVEN WORDEN, ER WORDT ALTIJD EEN NIEUWE DATUM AFGESPROKEN. MOCHT DE KLANT GEEN NIEUWE DATUM WILLEN AFSPREKEN, DAN WORDT HET EEN ANNULERING.

NAAMSVERMELDING
13.WANNEER DE KLANT BEELDEN ONLINE WILT PUBLICEREN (INSTAGRAM, FACEBOOK OF ANDERE SOCIAL MEDIA) DIENT DE KLANT ALTIJD DE NAAMSVERMELDING OF VERWIJZING NAAR ELLES ANNE FOTOGRAFIE TE GEBRUIKEN.

PRIJZEN
14. ELLES ANNE FOTOGRAFIE HEEFT HET RECHT TEN ALLE TIJDEN PRIJZEN EN PAKKETTEN TE WIJZIGEN.

Algemene voorwaarden